Fackverk!

När man odlar kampfiskar kommer man förr eller senare att behöva dela upp hanarna i en massa olikar kärl för att de inte skall slita sönder varandras fenor. Ett sätt är att ha en massa burkar vilket man snabbt inser att det blir väldigt jobbigt när man skall byta vatten i dem alla.

Ett alternativ är att bygga ett fackverk till akvariet. Jag har byggt ett sådant fackverk till mitt 60l akvarium. När man satt ner det kan man dela upp akvariet i som mest 12 olika fack. Varje fack är ungefär 3,5 liter. Det är inte stort men de är bättre än 1 liters runda syltburkar. Dessutom är inte tanken att fiskarna skall vara där så länge. Bara tills de har nått säljbar storlek.

Ritning:
Jag gjorde delarna i 3 mm tjockt plexiglas. Det kan man köpa på ett glasmästeri. De skär också till dem i rätt storlek. De 3mm breda spåren i skivorna sågade jag själv ut med hjälp av en båg fil. Hålen är till för att vattnet skall kunna cirkulera i det färdiga fackverket och är borrade med ett borrmaskin och 3 mm borr. Vassa kanter kan lätt slipas ned med sandpapper.

När alla bitarna är färdiga är det bara att ställa ned dem i akvariet. Man kan variera antalet fack och deras storlek genom att bara använda några av bitarna. Man skall alltså inte sätta ihop dem med silikon utan bara sticka bitarna i varandra. Jag har gjort så att jag satt en renare och en termostat i ett av facken (där har jag ingen fisk) och hålen i skivorna gör att jag får en måttlig omrörning på vattnet men det blir i alla fall bättre än utan renare och om det står hel stilla. Jag lägger också ned en Cabomba eller lite javamossa och någon flytväxt i varje fack för att fisken skall trivas bättre.

Kostnad:
Kostnaden för detta fackverk som jag byggde var ungefär 300 kr alltså ganska billigt och fördelarna tycker jag är många framför att ha en massa separata burkar. Man slipper ha en lampa för varje burk och man kan kontrollera vatten temperaturen lättare. Det är lättare att hålla rent. Det är fyrkantiga kärl istället för runda.
Den ända nackdelen med det här är att jag tror inte det är tillåtet enligt jordbruksverkets regler att hålla kampfiskar så att de kan se varandra (Så man får bygga fackverket av färgat plexiglas t.ex. vitt).