Kampfisken!

Att köpa kampfisk
När man står i en affär och väljer vilka fiskar man vill köpa finns det en hel del saker att tänka på. Dessa tips gäller vi köp av alla typer fiskar alltså inte bara kampfiskar. En frisk fisk simmar runt och spänner upp fenor. Den skall inte ha några skador, vita prickar eller fläckar på kroppen och fenor. Fisken skall inte simma runt och "gnida" sig mot inredningen i akvariet. Buken skall varken vara insjunken eller uppsvälld. Det är bra om fisken har klara färger men detta är inte alltid fallet då många stressade fiskar inte visar upp hela sin färgprakt i ett akvarium i en butik. När det gäller kampfiskar så har hanarna oftast ganska mycket färg medan honorna kan var betydligt mindre färgglada (Se könsbestämning nedan). Andra saker som är bra att fundera på är hur många fiskar kan jag rymma i mitt akvarium hemma. Går de fiskar jag vill köpa ihop med de jag redan har. Detta är mycket viktigt i fallet kampfisk då dessa trots sitt namn är mycket fredliga fiskar som kan ha svårt att hävda sig bland aggresivare eller mer snabbsimmande arter (mer om detta under akvariet). En vanlig kampfisk som man köper i en zooaffär brukar kosta mellan 30 och 45 kr honor är ibland lite billigare.

Anatomi

Här ovan är en bild på vilka fenor kampfisken har och vad de kallas på svenska och engelska. Detta är en hane dessa har oftast myckets större fenor än honorna. Mer om anatomi kommer senare...

Könsbestämning
Att könsbestämma en kampfisk kan vara lurigt. Generellt kan man säga att en hane har större fenor än en hona. Hanarna är ofta färggladare än honorna. Honor är ofta (men inte alltid) ganska bleka i färgen och ofta med två vågräta mörka linjer längs med kroppen (dessa linjer syns inte om honan har en mörk kropp). Honorna växlar mera i sina färger de kan alltså i ena stunden var bleka för att i nästa stund vara helt enfärgade i till exempel lila eller brunrött. Det säkraste tecknet på att en fisk är en hona är att den har en liten vit "prick" eller "rörstump" framför analfenan. Det är ur detta "rör" honan sprutar ut sin rom. Om en kampfisk ofta spänner ut sina gällock mot andra fiskar i akvariet så är det ett tecken på att det kan vara en hane med korta fenor och inte en hona. Honorna spänner inte så ofta ut sina gällock. Det har hänt mer än en gång att jag köpt en fisk i affären i tron att det är en hona och sedan har det visat sig att det är en hane. Detta för att de som säljer fiskarna inte har tillräkligt med kunskap för att skilja könen åt. Ofta har de en stor fin hane i ett akvarium med en massa honor eller i varje fall andra kampfiskar med korta fenor. De säger till exempel saker som att en hane har mycket större fenor än en hona vilket stämmer för fullvuxna fiskar men en ung kampfisk hane har inte mycket större fenor än en hona. Det finns desutom hanar med korta fenor som liknar vildvarianten av Betta splendens eller så är de rent av vildfångade. De brukar också använda argument som att om två hanar skulle vistas i samma akvarium så skulle de slåss vilket oftast är sant men om den ena är mycket mindre och inte fullvuxen är det inte säkert att de slåss. Har den mindre dessutom en massa ställen att gömma sig på kan den klara sig undan. Det är också ofta så att en hane som aldrig isolerats från andra fiskar är fredligare än en som levt själv i ett akvarium. Detta betyder dock inte att man skall försöka ha mer än en hane per akvarium hemma. Den lilla växer ju förr eller senar upp och blir större och då blir det problem eller så svälter den ihjäl på grund av att den stora jagar bort den hela tiden.

Utseende

Många av de nedan beskrivna fen och färg formerna på olika kampfiskar brukar man vanligtvis inte kunna hitta i affärer utan de får man köpa direkt från uppfödare. Jag vet inte om någon uppfödare här i sverige ännu i alla fall inte med något större sortiment. I USA finns det dock en massa Uppfödare med olika varianter och kombinationer av fiskar. Avelspar kan vara ganska dyra och kosta allt från 25-30$ upp till 250$ eller ännu mer.

Fenformer
Kampfiskar kan ha massor av olika varianter på fenformer(Jag pratar mest här om hanens fenor.). Först och främst kan de ha antingen en kort fena som vildtypen eller så kan de ha mer eller mindre långa fenor, som de odlade fiskarna oftast har. För att beskriva fenornas utseende så finns det ett antal mer eller mindre vanliga engelska termer. Jag går igenom ett antal här nedan. Fisken kan ha kombinationer av följande fenformer t.ex. Half Moon Crown tail.

Term och förkortning Beskrivning Figur
Short tail
Short finned
Kampfisken har korta fenor så som de ser ut hos vildformen.
Veil tail Kampfisken har långa rygg, anal och stjärtfenor. Fenorna ligger oftast ihopsjunkna utom när fisken spänner ut dem. Stjärtfenan börja med en ganska bred bas och smalnar av böjer av nedåt.
Double tail(DT) Kampfisken har en mutation som ger den extra uppsättning av fenstrålar. Det gör att den ser ut att ha två Stjärtfenor ovanpå varandra. En del av dessa sitter ihop med "simmhud" i mellan fenorna och vissa har dem delade (split) i två separata fenor. Om fisken inte har en doubel tail har den följaktligen en Single tail förkortas ST.
Fan tail
Round tail
Kampfisken har en ganska stor nästan rund stjärtfena som är mycket bredare mitt på än vid fenfästet. Om man drar en rät linje jämns med sidlinjen på fisken så får stjärten nästan två symmetriska halvor.
Delta tail (DeT) Denna variant är ganska lik Fan tail men är inte fullt lika rund. Fenan är lite triangelformad men bakre kanten är fortfarande rundad. Om vinkeln är större än 130° så säger en del att fisken har en "super" delta tail.
Half Moon (HM) En fisk som har en delta tail med en vinkel på 180° eller mer sägs vara en Half Moon.
Comb tail Om kampfisken har fenstrålar som går något längre ut än vad själva kanten på fenan gör säger man att dessa är Comb(kam) tail.
Crown tail Om fisken inte har så stora fenor men fenstrålarna fortfarande går långt ut alltså ett extremfall av combtail så kallas de Crown tail.
Lyre tail De övre och undre fenstrålarna på stjärtfenan går ut längre än de övriga i mitten . Stjärt fenan är i stor sätt en triangel med förlängda ändar i de två bakre hörnen. Kort och gott den är lyr formad.
Double ray
(DR)
Detta är ingen fenform men en mutation som gör att istället för varje fenstråle så finns det två strålar som sitter mycket tätt. Figur
saknas

Färger
Det finns massor med olika färger och färgkombinationer på kampfiskar och det kommer hela tiden nya stammar med nya färger. Återigen är det olika engelska termer som är det vanligaste sättet att förklara hur dessa färger och färgkombinationer ser ut. Jag skall försöka förklara dessa termer med hjälp av en tabell nedan.

Enfärgade Kommentar Figur
Red Många röda fiskar är inte helt röda utan har stänk av blått eller svart i mellan fjällen. Är den helt röd brukar man säga att den är "extended red" Har ingen
figur
ännu
Steel blue En blå färg som är lite åt det gråblå hållet. Det är en ganska kall färg. Detta är en av tre stycken iridescenta (glänsande?) färgerna Har ingen
figur
ännu
Royal blue En blå färg som är mörkare och klarare än steel blue ibland lite åt det lila hållet. Detta är också en av de iridescenta (glänsande?) färgerna Har ingen
figur
ännu
Green Grön är den tredje iridescenta (glänsande?) färgen. Har ingen
figur
ännu
Turquoise En ljus blågrön färg. En del tycker att den är grön andra blå och vissa säger att den är turkos. Har ingen
figur
ännu
Black Melano Lace Svart. Det finns två typer av svart Melano och Lace. En hona som är Melano svart är också steril. Lace svarta honor är dock fertila. Båda fisktyperna ser svarta ut. Har ingen
figur
ännu
Orange En orange fisk. Eventuellt är den något rödare än vad man normalt kallar orange men fin ändå :-) Har ingen
figur
ännu
Yellow (non-red) Alla gula fiskar lär sammtidigt bära på en gen för någon av de tre iridescenta färgerna. Min gula hona skimrar lite i blått i vissa vinklar. Har ingen
figur
ännu
White Vita fiskar är svåra att få till då det ofta följer med stänk av andra färger. Jag vet inte hur det är men eventuellt är alla vita fiskar opaka. Har ingen
figur
ännu
Cellophane eller Flesh Cellofan eller ofärgade. Dessa är alltså fiskar som saknar pigment. Eventuellt kan man kalla dem albino men jag är inte säker. Jag tror att det finns albino och ickealbino Flesh-färgade fiskar. Det är nämligen inte alla som har röda ögon. Har ingen
figur
ännu
Bicolor
Två färgade
Kommentar Figur
Cambodian En fisk med ofärgad kropp med röda fenor. Det finns andra varianter också med blå eller svart fenor men dessa är ovanligare. Första gången dessa kom till USA trodde man att det rörde sig om en ny art från Kambodja men det visade sig sedan vara den vanliga Betta splendens. Har ingen
figur
ännu
Chocolate En kampfisk med gula fenor och mörk kropp (blå eller svart). Har ingen
figur
ännu
Pastel Fisken har en vit kropp och fenor i någon färg, grönt eller blått. Har ingen
figur
ännu
Mönstrade Kommentar Figur
Butterfly
(BF)
Hos en fisk med butterfly-teckning är halva fenorna färgade i en färg och andra halvan i en annan. Har ingen
figur
ännu
Marble En ljust färgad fisk (ofta flesh eller vit) med fläckar av en mörkare fär på både fenor och kropp. Har ingen
figur
ännu
Piebald En kampfisk som är enfärgad så när som på huvudet som är ofärgat(flesh). Har ingen
figur
ännu
Multicolor
Flerfärgade
Kommentar Figur
Multicolor En Multicolor fisk kan se ut lite hur som hällst i färgteckningen. Den har flera olika färger blandade på olika delar av kroppen och fenorna. Har ingen
figur
ännu
Veriegated fins (VF) En fisk som har "streck" i sina fenor av en annan färg än bottenfärgen. Har ingen
figur
ännu

Färgernas uppkomst
Kampfisken har fyra olika typer av pigmentceller (celler som bär färg). Dessa celler kan sedan innehålla flera olika typer av pigment (färg). Jag kommer använda en del engelska namn på celler mm eftersom jag inte har någon bra översättning av dessa.

Melanophores: Innehåller melanoprotein som kan ge färgerna gult, brunt eller svart. Dessa celler kan också innehålla carotenoider.

Pterinosomes: Bär på färgerna rött, gult eller orange.

Xanthophores: Kan innehålla Xanthiner (gult pigment), Carotenoider (gult, orange eller rött pigment), Pteriner (rött, gult, och orange pigment).

Erythrophores: Kan innehålla rött, gult eller svart pigment.

Pigmenten bildas genom reaktionskedjor (metabolism av bla proteiner och fetter) där olika enzymer katalyserar reaktionsstegen. Beroende på vilken uppsättning enzymer fisken har(vilket beror på dess gener) kan "reaktionskedjorna" avbrytas på olika ställen vilket bestämmer vilken färg pigmentcellen får.

Iridescent
Kampfiskar lagrar "avfall" från sin metabolism av kväveinnehållande föreningar i sitt skinn, ögon och fenor. Avfallet består oftast av guanin kristaller. Dessa kristaller reflekterar ljus och det är det som gör att fisken ser ut att skina. Beroende på vad det är för pigment under kristallerna, hur tjockt lager det är av dem och hur de ligger organiserade så får fisken ett "sken" mellan grönt och blått.

Opak
En muterad form lagrar guaninet i form av granulat istället för kristaller. Detta leder till att fisken får en opak (mjölkaktig) färg. Om det avsätts i ögonen kan fisken få problem med synen.

Genetik
Utseendet hos allt levande styrs bla av deras gener. Man känner till många olika genkombinationer hos kampfiskar. Det är dessa som ger upphov till alla dessa olika utseenden jag disskuterat ovan. Man brukar prata om genotyp och fenotyp. Genotyp är den faktiska genuppsättnignen hos en organism. Fenotyp är det faktiska utseendet hos en organism. Om en kampfik t.ex. har gener för både korta och långa fenor så kommer dess fenotyp att ha långa fenor men dess genotyp kodar för både långa och korta. Varför man bara ser de långa beror på att det anlaget är dominant. När man pratar om djur och deras gener är det oftast vildformens gener som är de dominanta. Men hos kampfiskar är det så att genen som kodar för långa fenor är dominant över den som kodar för små. Varför inte de vilda kampfiskarna har långa fenor beror på att de då inte kan röra sig lika snabb och därigenom blir de ett lättare byte. Mer om gener och hur de påverkar fiskens utseende kommer senare.

Sjukdomar och behandlingar
Mer om sjukdomar och hur man behandlar dessa kommer senare.

Senast ändrad 2002-05-01